ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || || ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || หลักสูตรได้รับการรับรองจาก[[สภาเทคนิคการแพทย์]]และ[[สภากายภาพบำบัด]]แล้ว<ref name="MT"/><ref name="PT"/>
|}
 
;หมายเหตุ
* {{ถูก}} หมายถึง ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ได้แก่ [[สภากายภาพบำบัด]] [[สภาเทคนิคการแพทย์]] แล้ว
 
== อ้างอิง ==
32,569

การแก้ไข