ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา (ตอนกลาง-ใต้)"

(บอต: เปลี่ยนกลับมาให้เข้ากับการตั้งค่าเดิม)
{{แถวโบราณสถาน|ชื่อ=[[บ้านเสมาธรรมจักร]]|ที่ตั้ง=|ตำบล=เสมา|อำเภอ=สูงเนิน|lat=14.910000|lon=101.800000|ภาพ=|ทะเบียน=0001268}}
{{แถวโบราณสถาน|ชื่อ=[[พระพุทธรูปโนนสุรินทร์ (หินเหิบ)]]|ที่ตั้ง=|ตำบล=มะเกลือใหม่|อำเภอ=สูงเนิน|lat=14.870000|lon=101.770000|ภาพ=|ประกาศ=3 มกราคม 2480<br>|ทะเบียน=0008764}}
{{แถวโบราณสถาน|ชื่อ=[[พระนอน (เมืองเสมา)|พระนอน]]|ที่ตั้ง=|ตำบล=เสมา|อำเภอ=สูงเนิน|lat=14.910000|lon=101.800000|ภาพ=พระนอนทวารวดีเมืองเสมา.JPGjpg|ประกาศ=27 กันยายน 2479<br>เล่ม 69|ทะเบียน=0001264}}
{{แถวโบราณสถาน|ชื่อ=[[เมืองแขก (ปราสาทเมืองแขก ปัจจุบัน)]]|ที่ตั้ง=ม.7|ตำบล=โคราช|อำเภอ=สูงเนิน|lat=14.910000|lon=101.840000|ภาพ=Prasat Muang Khaek-004.jpg|ประกาศ=27 กันยายน 2479<br>เล่ม 69|ทะเบียน=0001251}}
{{แถวโบราณสถาน|ชื่อ=[[เมืองเก่า (ปราสาทเมืองเก่า ปัจจุบัน)]]|ที่ตั้ง=ม.1|ตำบล=โคราช|อำเภอ=สูงเนิน|lat=14.910000|lon=101.870000|ภาพ=Prasat Muang Khao-006.jpg|ประกาศ=27 กันยายน 2479<br>เล่ม 99|ทะเบียน=0001252}}
47

การแก้ไข