ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญญา ไรวินท์"

[[หมวดหมู่:นักแสดงหญิง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
{{โครงดารา}}
32,550

การแก้ไข