ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญจนา ศิลปอาชา"

[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทยพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]]
{{โครงชีวประวัติ}}
32,569

การแก้ไข