ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|country = ไทย
|type = parliamentary
|leadersleaders_name1 = สุกิจ นิมมานเหมินท์
|leaders_seat1 = ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
|image1 = [[ไฟล์:sukit_n.jpg|150px]]
|seat_change1 = {{increase}} 45
|image2 = [[ไฟล์:Kuang.jpg|150px]]
|leadersleaders_name2 = พันตรี [[ควง อภัยวงศ์]]
|leaders_seat2 = ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
|party2 = พรรคประชาธิปัตย์
ผู้ใช้นิรนาม