ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

ย้อนการแก้ไขของ มังกรคาบแก้ว (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่...
(ย้อนการแก้ไขของ มังกรคาบแก้ว (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่...)
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย|ส]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพแล้ว]]
{{โครงชีวประวัติ}}