ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2523"

จระเข้
(จระเข้)
#*นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ภิญโญ ปานนุ้ย
# จระเข้ (2523)
#*ผู้กำกับ: พีระศิษฎ์
#*นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, มานพ อัศวเทพ
# จับกัง กรรมกรเต็มขั้น (2523)
#*ผู้กำกับ: พนม นพพร
594

การแก้ไข