ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2519"

ใครใหญ่ใครอยู่
(ใครใหญ่ใครอยู่)
#*นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, [[พิศมัย วิไลศักดิ์]], ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วิทยา สุขดำรงค์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
# ใครใหญ่ใครอยู่ (2519)
#*ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์, เสนีย์ โกมารชุน
#*นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร
# เงาราหู (2519)
#*ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
594

การแก้ไข