ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2511"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# อีแตน (2511)
#*ผู้กำกับ: [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ]]
#*นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ , วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กันฑรีย์กัณฑรีย์ นาคประภา, เยาวเรศ นิศากร, ชฎาพร วชิรปรานีวชิรปราณี, แมน ธีระพล, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ
# ไอ้หนึ่ง (2511)
#*ผู้กำกับ: [[ชาลี อินทรวิจิตร]]
594

การแก้ไข