ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันก่อตั้ง =
| งบประมาณ = 1,445.4266 ล้านบาท <small>(พ.ศ. 2555)</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ประพีร์พิศิษฐ์ อังกินันทน์ลีลาวชิโรภาส]]
| เว็บไซต์ = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
}}
33,697

การแก้ไข