ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร"

(เพิ่มแม่แบบ:เซนต์ของคาทอลิก)
 
{{เรียงลำดับ|ยอห์น}}
 
 
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 1]]
[[หมวดหมู่:นักบุญ]]
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 2]]
10,927

การแก้ไข