ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ลบภาพ "พระสุนทรธรรมเมธี.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Martin H. เพราะ copyright violation: unfree file [[commons:COM:CB#Internet ima...)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
===บรรพชาและอุปสมบท===
* บรรพชา เมื่อพ.ศ. 2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
* อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า'''" อาสโภ "'''
 
 
===การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญ===
 
* พ.ศ. 2500 จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนยาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ. 2501 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศษสนศึกษาวัดคันธารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ. 2502 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดกทลิวนาราม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ. 2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ. 2512 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
* พ.ศ. 2515 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จาก[[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] [[วัดบวรนิเวศวิหาร ]]กรุงเทพมหานคร
* พ.ศ. 2523 สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ [[ประเทศอินเดีย]]
* พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร [[ประเทศอินเดีย]]
 
 
===งานปกครองคณะสงฆ์===
 
* พ.ศ. 2525 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
* พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
* พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]<ref>http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf</ref> และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
===งานด้านการศึกษา===
 
* พ.ศ. 2531-2544 (รวม 14ปี) เป็นอาจารย์ประจำ[[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* พ.ศ. 2535 เป็นผู้จัดการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา และครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา วัดท่าสว่าง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ. 2536-2537 เป็นรอง[[คณบดี]] [[คณะครุศาสตร์ ]][[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* พ.ศ. 2542 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ[[ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* พ.ศ. 2542-2546 (3 สมัย 6 ปี) เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
* ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
 
380,773

การแก้ไข