ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชัง ย็อง-ชิล"

Alphama Tool
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซอน ไปยัง หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซ็อน
Alphama Tool
บรรทัด 15:
จึงทรงตั้งให้เขาเป็นขุนนางขั้น3และมาตรวัดทั้ง2ชิ้นนี้ก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในสมัย[[ราชวงศ์โชซอน]]
 
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 14]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซ็อน]]
[[หมวดหมู่:ขุนนางเกาหลี]]
10,927

การแก้ไข