ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

พุทธามาตย์ ย้ายหน้า พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ปุญฺญโชโต) ไปยัง [[พระธรรมเจติยาจารย์ (บุ...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ปุญฺญโชโต) ไปยัง [[พระธรรมเจติยาจารย์ (บุ...)