ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Cappella brancacci, Battesimo dei neofiti (restaurato), Masaccio2.jpg|thumb|การให้บัพติศฒาแก่ Neophytes วาดโดย[[มาซัชโช]] เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเก็บอยู่ที่[[ฟลอเรนซ์]]]]
'''พิธีรับเข้าเป็น[[คริสต์ศาสนิกชน]]'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/ ศัพท์ประชากรศาสตร์], ราชบัณฑิตยสถาน</ref> (ศัพท์ประชากรศาสตร์) '''พิธีบัพติศมา'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 88</ref> (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ '''ศีลล้างบาป'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/> (ศัพท์คาทอลิก) ({{lang-en|Baptism}} มาจาก[[ภาษากรีก]] baptismos แปลว่า ''การล้าง'') เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] ทำขึ้นเพื่อรับ "[[คริสต์ศาสนิกชน|ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อ]]" เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ[[คริสตจักร]]
 
[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาใหม่]]ระบุว่า[[ยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]เริ่มประกอบพิธีนี้ให้สาวกของตน โดยให้ผู้รับจุ่มตัวลงในแม่น้ำลึก ถือเป็นสัญลักษณ์ของ[[การเปลี่ยนชีวิต|การกลับใจ]]และรอคอย[[อาณาจักรของพระเป็นเจ้า|อาณาจักรสวรรค์]]ซึ่งกำลังจะมาถึง [[พระเยซูทรงรับบัพติศมา]]จากยอห์นในครั้งนั้นด้วย<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/3#16 มัทธิว 3:16]</ref><ref>[http://www.bible.is/THATSV/Mark/1#9 มาระโก 1:9-10]</ref><ref>[http://www.bible.is/THATSV/Luke/3#21 ลูกา 3:21]</ref> จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ ต่อมาใน[[ศาสนาคริสต์ยุคแรก]]พิธี ผู้ให้บัพติศมาจะให้ผู้รับเปลือยกาย<ref>CROSSAN, John Dominic ''A Death in Jerussalem'' (Sonoma, CA: Polebridge Press, 1996)</ref>ลงแช่ในแม่น้ำ ซึ่งมีทั้งแบบให้จุ่มทั้งตัว ยืน หรือคุกเข่าในน้ำ แล้ว "ผู้ให้บัพติศมา" จะตักน้ำรดลงบน "ผู้รับบัพติศมา" ในปัจจุบันบางคริสตจักรยังรักษาวิธีการแบบเดิม บางคริสตจักรก็ใช้วิธีเทน้ำรดลงบนหน้าผากของผู้รับสามครั้ง
 
การเป็น[[มรณสักขีในศาสนาคริสต์]]ก็ถือว่าเป็นการรับบัพติศมาด้วย เรียกว่า "พิธีบัพติศมาด้วยเลือด" เชื่อว่ามรณสักขีนั้นได้รับ[[ความรอด]]แล้วแม้จะยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็ตาม คริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]]ปัจจุบันรับรอง "พิธีบัพติศมาแห่งความปรารถนา" ด้วย ซึ่งหมายถึงความตั้งใจจะรับบัพติศมาแต่เสียชีวิตเสียก่อนเข้าพิธี ก็ถือว่าได้รับความรอดแล้ว<ref name="vatican">{{Cite web|url=http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P3M.HTM |title=The Necessity of Baptism |work=[[Catechism of the Catholic Church]] |publisher=[[Vatican Publishing House]] |year=1993 |accessdate=February 24, 2009}}</ref> [[คริสต์ศาสนิกชน]]มักบางนิกายประกอบ[[พิธีบัพติศมาแก่ทารก]]ด้วย เพราะเชื่อว่าบัพติศมาเป็นทางแห่งความรอด จนเมื่อ[[ฮุลดริช ซวิงลี]] นัก[[เทววิทยาศาสนาคริสต์]]สมัย[[คริสต์ศตวรรษที่ 16]] กล่าวว่าพิธีนี้ไม่จำเป็น<ref name="cross2005baptism">{{Cite book|first=Frank Leslie |last=Cross |authorlink=Frank Leslie Cross |coauthors=Elizabeth A. Livingstone |chapter=Baptism |title=The Oxford Dictionary of the Christian Church |publisher=[[Oxford University Press]] |location=[[Oxford]] |year=2005 |pages=151–154 |isbn=0-19-280290-9 |oclc=58998735}}</ref> คริสตจักร[[แบปทิสต์]]จึงประกอบ[[พิธีบัพติศมาแก่ผู้เชื่อ]]เองเท่านั้น
 
ทุกวันนี้คริสต์ศาสนิกชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ[[เควเกอร์]]และ[[แซลเวชันอาร์มี]]ถือว่าพิธีนี้ไม่จำเป็นและไม่ประกอบพิธีนี้เลย แต่กลุ่มที่ยังมีพิธีนี้อยู่ก็มีรูปแบบพิธีแตกต่างกันไป ส่วนมากรับบัพติศมา "''[[ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์]]''" (โปรเตสแตนต์) หรือ "''เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต''" (คาทอลิก) โดยถือตาม[[พระมหาบัญชา]]ก่อน[[การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู]]
 
== อ้างอิง ==
* ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน 2011'', สมาคมพระคริสตธรรมไทย
{{รายการอ้างอิง}}