ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า พิธีบัพติศมา ไปยัง พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน ทับหน้าเปลี่ยนท...)
[[ไฟล์:Cappella brancacci, Battesimo dei neofiti (restaurato), Masaccio2.jpg|thumb|การให้บัพติศฒาแก่ Neophytes วาดโดย[[มาซัชโช]] เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเก็บอยู่ที่[[ฟลอเรนซ์]]]]
'''พิธีรับเข้าเป็น[[คริสต์ศาสนิกชน]]''' (ศัพท์ประชากรศาสตร์) '''พิธีบัพติศมา'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 88</ref> (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ '''ศีลล้างบาป'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/> (ศัพท์คาทอลิก) ({{lang-en|Baptism}} มาจาก[[ภาษากรีก]] baptismos แปลว่า ''การล้าง'') เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] ทำขึ้นเพื่อรับ "[[คริสต์ศาสนิกชน|ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อ]]" เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ[[คริสตจักร]]
 
[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาใหม่]]ระบุว่า[[ยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]เริ่มประกอบพิธีนี้ให้สาวกของตน โดยให้ผู้รับจุ่มตัวลงในแม่น้ำลึก ถือเป็นสัญลักษณ์ของ[[การเปลี่ยนชีวิต|การกลับใจ]]และรอคอย[[อาณาจักรของพระเป็นเจ้า|อาณาจักรสวรรค์]]ซึ่งกำลังจะมาถึง [[พระเยซูทรงรับบัพติศมา]]จากยอห์นในครั้งนั้นด้วย<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/3#16 มัทธิว 3:16]</ref><ref>[http://www.bible.is/THATSV/Mark/1#9 มาระโก 1:9-10]</ref><ref>[http://www.bible.is/THATSV/Luke/3#21 ลูกา 3:21]</ref> จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ ต่อมาใน[[ศาสนาคริสต์ยุคแรก]]พิธีจะให้ผู้รับเปลือยกาย<ref>CROSSAN, John Dominic ''A Death in Jerussalem'' (Sonoma, CA: Polebridge Press, 1996)</ref>ลงแช่ในแม่น้ำ ซึ่งมีทั้งแบบให้จุ่มทั้งตัว ยืน หรือคุกเข่าในน้ำ แล้ว "ผู้ให้บัพติศมา" จะตักน้ำรดลงบน "ผู้รับบัพติศมา" ในปัจจุบันบางคริสตจักรยังรักษาวิธีการแบบเดิม บางคริสตจักรก็ใช้วิธีเทน้ำรดลงบนหน้าผากของผู้รับสามครั้ง
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|บัพติศมารับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน}}
[[หมวดหมู่:พิธีกรรมในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์]]