ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณ อยุธยา"

na Ayudhya ที่ ร.๖ ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ชาวราชสกุลใช้นั้น ไม่มีอักษร a ระหว่างอักษร h และอักษร y
(na Ayudhya ที่ ร.๖ ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ชาวราชสกุลใช้นั้น ไม่มีอักษร a ระหว่างอักษร h และอักษร y)
'''ณ อยุธยา''' เป็นการสร้อยต่อท้าย[[นามสกุล]]สำหรับ[[ราชสกุล]] เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "na AyudhayaAyudhya"<ref>ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศพระราชทานนามสกุลสำหรับสืบเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์ชั้น 5. เล่มที่ 46, หน้าที่ 21, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม