ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซัสเซกซ์ (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ซัสเซกซ์''' อาจจะหมายถึง
* '''[[ซัสเซกซ์]]''' (Sussex) อดีตเทศมณฑล (county) ในอังกฤษ ปัจจุบันแยกเป็นเทศมณฑล[[อีสต์ซัสเซกซ์]]และเทศมณฑล[[เวสต์ซัสเซกซ์]]
* '''[[ราชอาณาจักรซัสเซกซ์]]''' (Kingdom of Sussex) - หนึ่งในอาณาจักร[[แองโกล-แซ็กซอนแซกซัน]][[เจ็ดอาณาจักร]]
* '''[[อีสต์ซัสเซกซ์]]''' (East Sussex) เทศมณฑลในอังกฤษ
* '''[[เวสต์ซัสเซกซ์]]''' (West Sussex) เทศมณฑลในอังกฤษ
166,314

การแก้ไข