ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจันทบุรี"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
=== การเมืองระดับชาติ ===
{{ดูเพิ่มที่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี}}
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติของจังหวัดจันทบุรีนั้น [[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]]ได้กำหนดให้จังหวัดจันทบุรีมีเขตเลือกตั้ง[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] 3 เขตเลือกตั้ง<ref>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/019/29.PDF|title=ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔|publisher=ราชกิจจานุเบกษา|accessdate=15 April 2014}}</ref> โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอเขาคิชฌกูฏและเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อนและแล้วก็อำเภอสอยดาว<ref>{{cite web|url=http://www2.ect.go.th/about.php?Province=chanthaburi&SiteMenuID=734|title=จำนวนหน่วยเลือกตั้งแยกรายอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ในการเตรียมการเลือกตัง ส.ส. จันทบุรี|publisher=คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี|accessdate=11 June 2014}}</ref> สำหรับจำนวนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดจันทบุรีในอดีตมี 2 คน อย่างไรก็ตามตั้งแต่ [[การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551|พ.ศ. 2551]] เป็นต้นมา จังหวัดจันทบุรีสามารถมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คนเท่านั้น<ref>{{cite web|url=http://www2.ect.go.th/about.php?Province=chanthaburi&SiteMenuID=760|title=ทำเนียบสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน|publisher=คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี|accessdate=15 April 2014}}</ref>
 
==เศรษฐกิจ==
ผู้ใช้นิรนาม