ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

* '''Third Assistant Director :''' ผู้ช่วยผู้กำกับ คนที่ 3 (อาจมี หรือไม่มีก็ได้)
* '''Director of Photography :''' ผู้กำกับภาพ ดูแลเรื่องภาพที่จะถ่ายออกมา
* '''Gaffer :''' ดูแลเรื่องการจัดแสงให้เป็นไปตามที่ผู้กำกับภาพต้องการ
* " Script Supervisor "
* '''Continuity :''' ผู้จดจำความต่อเนื่อง คอยดูแลความต่อเนื่อง ของการแสดง ในแต่ละช็อต
ผู้ใช้นิรนาม