ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายชื่อบทประพันธ์บทภาพยนตร์ ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ นำมาใช้สร้างภาพยนตร์ และได้รับรางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลง ของการประกวดภาพยนตร์ไทย''' (ภายหลังในการประกวด[[รางวัลตุ๊กตาทอง]] เรียกเดิมใช้ชื่อรางวัลว่า รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ตั้งแต่ พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน)
 
รายละเอียดในแต่ละปี ประกอบด้วย ผู้ชนะในปีนั้น เน้นด้วย '''ตัวหนา''' ตามด้วยผู้เข้าชิงในแต่ละปี
===พ.ศ. 2500 - 2509===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2500|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2500]]''' <small>(3/8/2500)</small>
** '''[[เรียมเอง]] - ''ชั่วฟ้าดินสลาย'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2501|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2501]]''' <small>(9/12/2501)</small>
** '''[[แขไข เทวิณ]] - ''เกล็ดแก้ว'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2502|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2502]]''' <small>(4/12/2502)</small>
** '''[[สด กูรมะโลหิต]] - ''ขบวนเสรีจีน'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2503|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2503]]''' <small>(4/2/2504)</small>
** '''[[พนมเทียน]] - ''เด็กเสเพล'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2505|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2505]]''' <small>(9/2/2506)</small>
** '''[[คุณาวุฒิ]] - ''สายเลือด-สายรัก'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2506|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2506]]''' <small>(15/2/2507)</small>
** '''[[วรรณสิริ]] - ''นางทาษ'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2507|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2507]]''' <small>(17/3/2508)</small>
** '''[[รพีพร]] - ''ลูกทาส'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2508|ครั้งที่ 8 ประจำปี 2508]]''' <small>(3/5/2509)</small>
** '''[[ไม้ เมืองเดิม]] - ''ศึกบางระจัน'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
 
===พ.ศ. 2510 - 2519===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 9|ครั้งที่ 9 ประจำปี 2516-17]]''' <small>(29/12/2517)</small>
** '''[[ทมยันตี]] - ''คู่กรรม'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 10|ครั้งที่ 10 ประจำปี 2518-19]]''' <small>(5/6/2519)</small>
** '''[[ศรีฟ้า ลดาวัลย์]] - ''ข้าวนอกนา'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
 
===พ.ศ. 2520 - 2529===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 11|ครั้งที่ 11 ประจำปี 2520]]''' <small>(12/11/2520)</small>
** '''[[หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล]] - ''ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 12|ครั้งที่ 12 ประจำปี 2522]]''' <small>(25/1/2523)</small>
** '''[[ไม้ เมืองเดิม]] - ''แผลเก่า'' ''' (รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม)
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 13|ครั้งที่ 13 ประจำปี 2524]]'''
** '''[[ชนาวุธ]] - ''แม้เลือกเกิดได้'' ''' (บทภาพยนตร์ดัดแปลง)
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 36|ครั้งที่ 36 ประจำปี 2549]]'''
 
==รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ==
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2521|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2521]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2523|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2523]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2524|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2524]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2525|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2525]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2526|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2526]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2529|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2529]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2530|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2530]]'''
 
==รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์==
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2534|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2534]]'''
** [[ธม ธาตรี]] - ''ทวิภพ''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2535|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2535]]'''
** '''[[อมรศรี เย็นสำราญ]] - ''เวลาในขวดแก้ว'' '''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2536|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2536]]'''
** [[รัศมี เผ่าเหลืองทอง]] - ''วิถีคนกล้า''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2537|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2537]]'''
** [[ภรณ์รวี]] - ''หลงไฟ''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2538|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2538]]'''
** [[ฑัตภูมิ บุณยฑัต]] - ''คือฉัน''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2539|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2539]]'''
(รางวัลนี้ มีเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว)
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2540|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2540]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2541|ครั้งที่ 8 ประจำปี 2541]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2542|ครั้งที่ 9 ประจำปี 2542]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2543|ครั้งที่ 10 ประจำปี 2543]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2544|ครั้งที่ 11 ประจำปี 2544]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2545|ครั้งที่ 12 ประจำปี 2545]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2546|ครั้งที่ 13 ประจำปี 2546]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2547|ครั้งที่ 14 ประจำปี 2547]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2548|ครั้งที่ 15 ประจำปี 2548]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2549|ครั้งที่ 16 ประจำปี 2549]]'''
 
==รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง==
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2533|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2533]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2534|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2534]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2535|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2535]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2536|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2536]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2537|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2537]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2540|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2540]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2541|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2541]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2542|ครั้งที่ 8 ประจำปี 2542]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2543|ครั้งที่ 9 ประจำปี 2543]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2544|ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2545|ครั้งที่ 11 ประจำปี 2545]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2546|ครั้งที่ 12 ประจำปี 2546]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2547|ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2548|ครั้งที่ 14 ประจำปี 2548]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2549|ครั้งที่ 15 ประจำปี 2549]]'''
 
 
 
{{รางวัลตุ๊กตาทอง}}
94,496

การแก้ไข