ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายชื่อบทประพันธ์ ที่นำมาใช้สร้างภาพยนตร์ และได้รับรางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม [[รางวัลตุ๊กตาทอง]]ของการประกวดภาพยนตร์ไทย''' (ภายหลัง เรียกว่า รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม)
 
รายละเอียดในแต่ละปี ประกอบด้วย ผู้ชนะในปีนั้น เน้นด้วย '''ตัวหนา''' ตามด้วยผู้เข้าชิงในแต่ละปี
 
==รางวัลตุ๊กตาทอง==
===พ.ศ. 2500 - 2509===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2500|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2500]]''' <small>(3/8/2500)</small>
===พ.ศ. 2530 - 2539===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 19|ครั้งที่ 19 ประจำปี 2530]]'''
** '''[[ชนะ คราประยูร]] - ''เหยื่อ'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 20|ครั้งที่ 20 ประจำปี 2531]]'''
** '''[[ชนะ คราประยูร]] - ''ทองประกายแสด'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 21|ครั้งที่ 21 ประจำปี 2532]]'''
** '''[[ปราศัย]] - ''รอยไถ'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 22|ครั้งที่ 22 ประจำปี 2533]]'''
** '''[[ภรณ์รวี]] - ''หลงไฟ'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 23|ครั้งที่ 23 ประจำปี 2534]]'''
** '''[[รัศมี เผ่าเหลืองทอง]] - ''วิถีคนกล้า'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 24|ครั้งที่ 24 ประจำปี 2535]]'''
** '''[[ภรณ์รวี]] - ''ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 25|ครั้งที่ 25 ประจำปี 2536]]'''
** (ไม่มีการมอบรางวัลนี้)
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 26|ครั้งที่ 26 ประจำปี 2537]]'''
** '''[[วาณิช จรุงกิจอนันต์]] - ''กาเหว่าที่บางเพลง'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 27|ครั้งที่ 27 ประจำปี 2538]]'''
** (ไม่มีการมอบรางวัลนี้)
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 28|ครั้งที่ 28 ประจำปี 2539]]'''
** '''[[มารยาท ไทยนิวัฒน์วิไล]] - ''เด็กเสเพล'' '''
 
 
===พ.ศ. 2540 - 2549===
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 29|ครั้งที่ 29 ประจำปี 2540]]'''
** '''[[วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง]] - ''[[2499 อันธพาลครองเมือง]]'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 30|ครั้งที่ 30 ประจำปี 2541]]'''
** '''[[วาณิช จรุงกิจอนันต์]], [[ยุทธนา มุกดาสนิท]] - ''[[รัก-ออกแบบไม่ได้]]'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 31|ครั้งที่ 31 ประจำปี 2542]]'''
** (ไม่มีการมอบรางวัลนี้)
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 32|ครั้งที่ 32 ประจำปี 2543]]'''
** (ไม่มีการมอบรางวัลนี้)
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 33|ครั้งที่ 33 ประจำปี 2544]]'''
** '''[[เสกสรรค์ ประเสริฐกุล]], [[บัณฑิต ฤทธิ์ถกล]] - ''[[14 ตุลา สงครามประชาชน]]'' '''
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 34|ครั้งที่ 34 ประจำปี 2545]]'''
 
 
* '''[[รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 36|ครั้งที่ 36 ประจำปี 2549]]'''
 
==รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ==
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2521|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2521]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2523|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2523]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2524|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2524]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2525|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2525]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2526|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2526]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2529|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2529]]'''
* '''[[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2530|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2530]]'''
 
==รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์==
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2534|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2534]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2535|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2535]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2536|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2536]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2537|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2537]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2538|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2538]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2539|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2539]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2540|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2540]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2541|ครั้งที่ 8 ประจำปี 2541]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2542|ครั้งที่ 9 ประจำปี 2542]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2543|ครั้งที่ 10 ประจำปี 2543]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2544|ครั้งที่ 11 ประจำปี 2544]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2545|ครั้งที่ 12 ประจำปี 2545]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2546|ครั้งที่ 13 ประจำปี 2546]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2547|ครั้งที่ 14 ประจำปี 2547]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2548|ครั้งที่ 15 ประจำปี 2548]]'''
* '''[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2549|ครั้งที่ 16 ประจำปี 2549]]'''
 
==รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง==
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2533|ครั้งที่ 1 ประจำปี 2533]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2534|ครั้งที่ 2 ประจำปี 2534]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2535|ครั้งที่ 3 ประจำปี 2535]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2536|ครั้งที่ 4 ประจำปี 2536]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2537|ครั้งที่ 5 ประจำปี 2537]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2540|ครั้งที่ 6 ประจำปี 2540]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2541|ครั้งที่ 7 ประจำปี 2541]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2542|ครั้งที่ 8 ประจำปี 2542]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2543|ครั้งที่ 9 ประจำปี 2543]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2544|ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2545|ครั้งที่ 11 ประจำปี 2545]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2546|ครั้งที่ 12 ประจำปี 2546]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2547|ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2548|ครั้งที่ 14 ประจำปี 2548]]'''
* '''[[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2549|ครั้งที่ 15 ประจำปี 2549]]'''
 
 
 
94,496

การแก้ไข