Nooarmza2534

เข้าร่วมเมื่อ 8 กรกฎาคม 2555
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน==
* '''คำขวัญ :''' รักศักดิ์ศรีประพฤติดี มีคุณธรรมวินัย นำวิชาการใฝ่ความรู้ สืบสานงานพระราชดำริเชิดชูคุณธรรม
* '''คติพจน์ :''' "ทิ้งสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายสิ่งดี"
* '''คติพจน์ :''' "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค" แปลว่า "ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข"
* '''ตราประจำโรงเรียน :''' ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปองค์พระประธานประจำวัดไร่ขิง ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" ปรากฏอยู่ด้านล่าง
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน :''' [[ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์มะกอกน้ำ]]
* '''สีประจำโรงเรียน :''' [[สีฟ้าเหลือง]] และ [[สีขาวแดง]]
**สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี
**สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา
140

การแก้ไข