ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
== หน่วยงาน ==
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuh2015/images/NUH-structur1.pdf โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
{{บน}}
'''1. ฝ่ายการพยาบาล'''
4,940

การแก้ไข