ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สังกัด = [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
| ผู้อำนวยการ = ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
| จำนวนเตียง = 200286
| ที่ตั้ง = 99 หมู่ 9 [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์]] [[ตำบลท่าโพธิ์]] <br>[[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]
| เว็บไซต์ = [http://www.med.nu.ac.th/2008/nuh/ www.med.nu.ac.th/2008/nuh]
ปี [[พ.ศ. 2548]] สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 118 (2/2548) เมื่อวันที่ [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] โดยมีมติให้ใช้ชื่อ '''"โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"''' และต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 119 (3/2548) เมื่อวันที่ [[30 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] มีมติให้รวมสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] ตั้งแต่วันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2548]]<ref>รายงานประจำปี 2548 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร</ref> เพื่อดำเนินการเป็นโรงพยาบาลหลักสำหรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4-6) ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2550]] เป็นต้นไป
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นโรงพยาบาลขนาด 200286 เตียง โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นแหล่งทำการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก และนิสิตสาขา[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง[[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะทันตแพทยศาสตร์ ]] [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะเภสัชศาสตร์]] [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะพยาบาลศาสตร์]] [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะสาธารณสุขศาสตร์]] [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะสหเวชศาสตร์]] และ[[คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์]]
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลโดยเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 400 เตียงตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2556]] หลังได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555<ref>[http://www.med.nu.ac.th/1900/index.php?depart=1 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
4,945

การแก้ไข