ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพัฒนานิคม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{|
|-
||1.||พัฒนานิคม || || (Phatthana Nikhom) || ||14 หมู่บ้าน|| || || || ||6.||ชอนน้อย || || (Chon Noi) || ||65 หมู่บ้าน
|-
||2.||ช่องสาริกา || || (Chong Sarika) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || ||7.||หนองบัว || || (Nong Bua) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||มะนาวหวาน || || (Manao Wan) || ||78 หมู่บ้าน|| || || || ||8.||ห้วยขุนราม || || (Huai Khun Ram) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||4.||ดีลัง || || (Di Lang) || ||7 หมู่บ้าน|| || || || ||9.||น้ำสุด || || (Nam Sut) || ||89 หมู่บ้าน
|-
||5.||โคกสลุง || || (Khok Salung) || ||11 หมู่บ้าน||
ผู้ใช้นิรนาม