ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนพฤกษศาสตร์"

(→‎อ้างอิง: add category using AWB)
* สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชีนี ภาคใต้ [[จังหวัดนราธิวาส]]
 
=== สวนรุกขชาติ 5455 แห่ง ===
{{col-begin}}
{{col-2}}
* สวนรุกขชาติสกุโณทยาน [[จังหวัดพิษณุโลก]]
* สวนรุกขชาติบ้านแพะ [[จังหวัดอุตรดิตถ์]]
* สวนรุกขชาติซับชมพูชมภู [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* สวนรุกขชาติเมืองราด [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* สวนรุกขชาติผาเมือง [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) [[จังหวัดนครสวรรค์]]
* สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร [[จังหวัดพิจิตร]]
* สวนรุกขชาติห้วยแก้ว [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* สวนรุกขชาติแม่สุริน [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
* สวนรุกขชาติห้วยชมพูชมภู [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
* สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม) [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
* สวนรุกขชาติโป่งแข่ [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
1

การแก้ไข