ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

ลบไฟล์:พระที่นั่งกง.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย)
(ลบไฟล์:ท้องพระโรงกลางจักรีมหาปราสาท.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ ([[คุยเรื่องไฟล์:ท้องพระ...)
(ลบไฟล์:พระที่นั่งกง.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
[[ไฟล์:พระที่นั่งกงในอภิเศกดุสิต.jpg|right|thumb|250px|พระที่นั่งกงภายในพระที่นั่งอภิเศกดุสิต]]
[[ไฟล์:ท้องพระโรงวโรภาษพิมาน.jpg|right|thumb|250px|พระที่นั่งกงภายในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน]]
[[ไฟล์:พระที่นั่งกง.jpg|right|thumb|250px|พระที่นั่งกงภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม]]
พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์กง ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งของพระราชวังต่างๆเช่น
*พระที่นั่งอนันตสมาคม
393,742

การแก้ไข