ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรมาณู"

ย้อนกลับไปรุ่น 4168771 วันที่ 2012-08-04 08:32:45 โดย Love Krittaya ด้วยป็อปอัพ
(Nullzero ย้ายหน้า อณู,ปรมาณู ไปยัง ปรมาณู ทับหน้าเปลี่ยนทาง โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา:...)
(ย้อนกลับไปรุ่น 4168771 วันที่ 2012-08-04 08:32:45 โดย Love Krittaya ด้วยป็อปอัพ)
ธรรมแท้ละเอียดเป็นอณูรู้ได้แสนยาก ผู้หลุดพ้นต้องเห็น อณู, ปรมาณูของจิต, พระภิกษุณีผู้เห็นอณู.
 
http://www.youtube.com/watch?v=yVwbRFrCL5s&feature=youtu.be&t=1h44m07s
 
{{ความหมายอื่น|ดูที่= อะตอม}}
{{ความหมายอื่น|ดูที่= นิวเคลียร์}}