ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังจัดเป็นอาวุธประจำหน่วย มีวิถีราบ ภายในลำกล้องเรียบ ก่อนทำการยิงจะใช้การเล็งผ่านกล้องหรือใช้การยิงชี้เป้าก่อนด้วยปืนชี้ตำบลกระสุนถูกไปที่เป้าหมายแล้วทำการยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังตามไปอีกที
 
ขณะทำการยิงนั้น พลยิง พลบรรจุกระสุน และผู้ที่อยู่รอบๆปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังจะต้องทำการอุดหูหรือใส่เครื่องป้องกันหู เนื่องจากอาวุธชนิดนี้มีเสียงดังในระดับที่เป็นอันตรายต่อโสตระบบประสาท และไม่ควรไปยืนอยู่บริเวณท้ายลำกล้องของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เปลวเพลิงจากการเผาไหม้ดินขับกระสุนจะออกมาในทิศทางนั้น
 
กองทัพไทยมีปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังชนิดต่างๆประจำการดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม