ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนแปลงวันสถาปนาคณะ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| align = "left"| 11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล
| [[พ.ศ. 2549]] - ปัจจุบัน[[พ.ศ.2557]]
|-
| align = "left"| 11. รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล
| [[พ.ศ. 2557]] - ปัจจุบัน
 
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
2

การแก้ไข