ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ความเชื่อ ==
[[ไฟล์:Museum of Ethnology Vienna 001 retouched.jpg|thumb|rightleft|250200px|พระอมิตายุพุทธะ รูปลักษณ์ประติมากรรม ศิลปะธิเบต]]
[[ไฟล์:Artist, maker unknown, Chinese - Amitayus, the Bodhisattva of Limitless Life - Google Art Project.jpg|thumb|rightleft|250200px|พระอมิตายุพุทธะ รูปลักษณ์ภาพวาดทังกา ศิลปะธิเบต]]
พระองค์มีหลายพระนาม เช่น '''อมิตายุ''' แปลว่า พระผู้มีอายุกาลไม่มีประมาณ และ'''อมิตาภะ''' แปลว่า พระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณ เป็น[[พระธยานิพุทธะ]] 1 ใน 5 องค์ ประทับอยู่ทางตะวันตกของพุทธมณฑล พระกายสีแดงก่ำ เป็นต้นตระกูลของพระโพธิสัตว์ตระกูลปัทมะ หมายถึงปัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูก สัญญลักษณ์คือดอกบัว พระพุทธเจ้าในตระกูลนี้ทั่วไปใช้บัวแดง พระโพธิสัตว์ปางดุใช้บัวขาว ภาพวาดของพระองค์มักวาดให้พระหัตถ์ยาวหมายถึงความสามารถที่จะเอื้อมพาสรรพสัตว์เข้าสู่แดนสุขาวดี มีพระชิวหายาวตระหวัดได้รอบโลกหมายถึงความสามารถในการแสดงธรรมได้ทั่วโลก ทรงนกยูงเป็นพาหนะนับถือส่วนใหญ่ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ควบคู่กับพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมในภาษาไทย
 
ผู้ใช้นิรนาม