ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| MeshID = D011655
}}
'''สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด''' ({{lang-en|pulmonary embolism, PE}}) คือภาวะซึ่งมีการอุดกั้นของ[[หลอดเลือดแดงหลักของปอด]] หรือหลอดเลือดย่อยที่แตกออกมา โดยสารซึ่งหลุดมาจากตำแหน่งอื่นของร่างกายผ่านทางหลอดเลือด ([[embolism|สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด]]) ส่วนใหญ่เกิดจากการมี[[ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึก]]ที่ลิ่มเลือดนี้หลุดออกมาและลอยมายังปอด เรียกว่า[[venous thrombosis|ลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำ]] (venous thromboembolism, VTE) ส่วนน้อยอาจเกิดจากการมี[[อากาศ]] [[ไขมัน]] [[ผงแป้ง]] (ในผู้ใช้[[ยาเสพติด]]ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ) หรือน้ำคร่ำ[[น้ำคร่]]ำ หลุดมาอุดหลอดเลือดปอด การที่เลือดไม่สามารถไหลผ่านไปยังปอดหรือบางส่วนของปอดได้ ร่วมกับการมีความดันใน[[หัวใจห้องล่างขวา]]สูงขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด[[อาการ]]และ[[อาการแสดง]]ของ PE คนบางคนมีความเสี่ยงของการเกิด PE สูงกว่าคนทั่วไป เช่น เป็น[[มะเร็ง]] หรือนอนติดเตียงนานๆ เป็นต้น
{{Vascular diseases}}
{{Respiratory pathology}}
11,507

การแก้ไข