ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด''' ({{lang-en|pulmonary embolism, PE}}) คือภาวะซึ่งมีกา...)
 
{{Infobox disease
| Name = Pulmonary embolism
| Image = SaddlePE.PNG
| Caption = Chest spiral [[CT scan]] with [[radiocontrast]] agent showing multiple filling defects both at the bifurcation ("saddle" pulmonary embolism) and in the [[pulmonary artery|pulmonary arteries]].
| DiseasesDB = 10956
| ICD10 = {{ICD10|I|26||i|26}}
| ICD9 = {{ICD9|415.1}}
| MedlinePlus = 000132
| eMedicineSubj = med
| eMedicineTopic = 1958
| eMedicine_mult = {{eMedicine2|emerg|490}} {{eMedicine2|radio|582}}
| MeshID = D011655
}}
'''สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด''' ({{lang-en|pulmonary embolism, PE}}) คือภาวะซึ่งมีการอุดกั้นของ[[หลอดเลือดแดงหลักของปอด]] หรือหลอดเลือดย่อยที่แตกออกมา โดยสารซึ่งหลุดมาจากตำแหน่งอื่นของร่างกายผ่านทางหลอดเลือด ([[embolism|สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด]]) ส่วนใหญ่เกิดจากการมี[[ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึก]]ที่ลิ่มเลือดนี้หลุดออกมาและลอยมายังปอด เรียกว่า[[venous thrombosis|ลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำ]] (venous thromboembolism, VTE) ส่วนน้อยอาจเกิดจากการมีอากาศ ไขมัน ผงแป้ง (ในผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ) หรือน้ำคร่ำ หลุดมาอุดหลอดเลือดปอด การที่เลือดไม่สามารถไหลผ่านไปยังปอดหรือบางส่วนของปอดได้ ร่วมกับการมีความดันในหัวใจห้องล่างขวาสูงขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอาการและอาการแสดงของ PE คนบางคนมีความเสี่ยงของการเกิด PE สูงกว่าคนทั่วไป เช่น เป็นมะเร็ง หรือนอนติดเตียงนานๆ เป็นต้น
11,227

การแก้ไข