ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2524"

คุณปู่ซู่ซ่า
(คุณปู่ซู่ซ่า)
#*ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
#*นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีนัส ทิพย์จันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เศรษฐา ศิระฉายา
# คุณปู่ซู่ซ่าส์ซู่ซ่า (2524)
#*ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
#*นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์
594

การแก้ไข