ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลากระเบนกิตติพงษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ปลากระเบนกิตติพงษ์''' หรือ '''ปลากระเบนแม่กลอง''' ({{lang-en|Kittipong's whipray}}; {{ชื่อวิทยาศาสตร์|Himantura kittipongi}}) [[ปลากระเบน]]น้ำจืดชนิดใหม่ของโลก อยู่ใน[[วงศ์ปลากระเบนธง]] (Dasyatidae) มีรูปร่างเหมือนปลากระเบนในวงศ์นี้ทั่วไป ต่างกันที่ด้านหลังจะมี[[สีน้ำตาล]]เข้มอม[[สีเหลือง|เหลือง]] รอบวงของลำตัว หาง ช่องหายใจ ช่องเหงือกและขอบด้านล่างของตัวเป็นสีคล้ำ และจำนวนของฟันซึ่งมีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ บริเวณขากรรไกรล่างมีจำนวนมากถึง 14-15 แถว ส่วนลำตัวมีขนาดใหญ่สุดประมาณ 60 [[เซนติเมตร]] ส่วนหางยาว 50-80 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม
 
ปลากระเบนกิตติพงษ์ ได้ถูกจำแนกออกจาก[[ปลากระเบนขาว]] (''H. signifer'') ซึ่งเป็นปลากระเบนลักษณะคล้ายคลึงกัน จากการสังเกตของเจ้าของร้านขายปลาสวยงามแห่งหนึ่งในตลาดกลางปลาสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้น [[กิตติพงษ์ จารุธาณินทร์]] นักสำรวจปลาน้ำจืดชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้ส่ง[[ตัวอย่างต้นแบบแรก]]ให้แก่ ดร.[[ชวลิต วิทยานนท์]] นักมีนวิทยาชาวไทย และ ดร.[[ไทสัน อาร์. โรเบิร์ตส์]] แห่ง[[สถาบันสมิธโซเนียน]] ได้ร่วมกันอนุกรมวิธาน และได้ให้ชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติแก่กิตติพงษ์
 
แหล่งอาศัยของปลากระเบนกิตติพงษ์ พบได้บ่อยในแม่น้ำแม่กลองในบริเวณที่เป็นน้ำจืด ตั้งแต่จังหวัดราชบุรีถึงกาญจนบุรี บริเวณหลังเขื่อนแม่กลองพบได้น้อยมาก เนื่องจากการปิดเขื่อนที่ต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี นอกจากนี้แล้วยังพบได้บ้างในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ก็พบได้น้อยมาก และยังพบได้ที่รัฐปะหังและซาราวัก ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย โดยชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีเรียกว่า "ปลากระเบนเหลือง" หรือ "ปลากระเบนทราย"
ผู้ใช้นิรนาม