ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระบิดา = [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = หม่อมบุญมา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
| ราชวงศ์ = จักรี
}}
 
== ประวัติ ==
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์) ประสูติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทัด ทรงเป็นนาคหลวงอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2385 โดยเป็นนาคหลวงที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] มี[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)|พระมหาโต]]เป็นพระกรรมวาจาจารย์ แล้วไปประทับที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
 
ในสมัยรัชกาลที่พ.ศ. 42407 ได้รับแต่งตั้งเป็น[[พระกรุณาโปรดเกล้าฯราชาคณะ]]ที่ ให้ทรงสมณศักดิ์ที่'''หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันทน์'''
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ แทน[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)]] ที่มรณภาพ<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=สมประสงค์ ทรัพย์พาลี||ชื่อหนังสือ=๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555||ISBN=9786169092605||หน้า=||จำนวนหน้า=154}}</ref> โดยทรงสมณศักดิ์สุดท้ายเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ที่ '''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' จนสิ้นชีพิตักษัยในปี 2443
 
พ.ศ. 2430 เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ ''หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันทน์ธรรมเจดีย์ กระวีวงศ์นายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''
 
พ.ศ. 2435 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ฝ่ายเหนือที่ ''[[พระพิมลธรรม|พระพิมลธรรม์]] มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุตรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/461.PDF คำประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 9, หน้า 461-2</ref> ย้ายไปครอง[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
 
พ.ศ. 2437 ได้รับสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]เจ้าคณะใหญ่คณะกลางและเจ้าคณะอรัญวาสีที่ '''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์'''
 
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2443
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)}}
{{เกิดปี|2365}}
{{ตายปี|2443}}
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์ (ทัด)]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร‎‎]]
[[หมวดหมู่:หม่อมเจ้า]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ที่เป็นพระราชวงศ์]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย)]]