ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2454]] : ปฐม[[ไฟล์:Order_of_Chula_Chom_Klao_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.png |80px|border]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๘๓<ref/ref>
* [[พ.ศ. 2457]] : [[ไฟล์:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์]] <ref> ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/351.PDF พระราชทานตรารัตนวราภรณ์], เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๓๕๑</ref>
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
* ประถมาภรณ์ช้างเผือก
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]]
* ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
* [[พ.ศ. 2462]] : [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3318.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา], เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๓๓๑๘ </ref>
 
32,569

การแก้ไข