ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

 
== บุตร-ธิดา ==
=== ท่านผู้หญิงตาด วงศานุประพัทธ์ ===
 
*ท่านผู้หญิงตาด หม่อมราชวงศ์สท้าน สมรสกับ ท่านผู้หญิงวงศานุประพัทธ์ นามเดิม นางสาว(สาวตาด สิงหเสนี) (เป็นธิดา พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (เอม สิงหเสนี) กับคุณหญิงขลิบ) ณรงค์เรืองฤทธิ์<ref name="กรมหลวงฯ">{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=อรวรรณ ทรัพย์พลอย
|ชื่อหนังสือ=พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ปราชญ์ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน
}}
</ref> มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
# '''[[หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์|หลวงจรูญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์)]]''' เสกสมรสกับ หม่อมหลวงรวง สนิทวงศ์ และหม่อมหลวงฟ่อน สนิทวงศ์ ธิดา[[หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์]] มีธิดารวม 3 คน ดังนี้
# [[หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์]] ต่อมาได้เป็น หลวงจรูญสนิทวงศ์
## [[อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา]] ภริยา[[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]]
# [[หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์]] ต่อมาได้เป็น หลวงจรัญสนิทวงศ์
## อรอำไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
# [[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]] ต่อมาได้เป็น หลวงเดชสหกรณ์
## [[หม่อมหลวงอุดมทิพย์วาณี สนิทวงศ์]] ณ อยุธยา
# '''[[หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์|หลวงจรัญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์)]]'''
# หม่อมหลวงแส สนิทวงศ์ (กฤดากร) (สมรสกับ หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]])
# นายแพทย์ '''[[หม่อมหลวงเกษตรเดช สนิทวงศ์|หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)]]'''
# '''[[หม่อมหลวงสารภีอุดม สนิทวงศ์]]''' (เสกสมรสกับท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง) เกิดจาก อุบะ ประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน ดังนี้
## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## พิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# '''หม่อมหลวงแส สนิทวงศ์''' (กฤดากร) (เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]]) มีโอรสธิดา ดังนี้
## หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
# '''ศาสตราจารย์ นายแพทย์[[หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์]]'''
 
=== [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]] ===
* หม่อมราชวงศ์สท้านมีบุตร-ธิดากับ [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]] นามเดิม บาง ณ บางช้าง<ref>สมภพ ภิรมย์, ศาสตราจารย์ น.อ. "สาแหรกครอบครัว (Family Tree) ลำดับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เฉพาะสายที่สืบราชสมบัติ". ''พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์. 2528</ref> ได้แก่มีบุตรธิดา 3 คน ดังนี้
# '''[[หม่อมหลวงบัว กิติยากร|หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์]]''' ต่อมาคือ [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]] พระราชชนนีใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] (เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร]]) มีบุตรธิดา 4 คนดังนี้
## [[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]]
## [[หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร]]
## [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] (หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร)
## [[หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร|ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์]]
# '''พลโท นายแพทย์ [[หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์]]''' เสกสมรสกับท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สิทธิสารีบุตร) มีบุตรธิดา 3 คนดังนี้
## พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์
## พันตรี ภาดร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
# [[ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]] (หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์) เสกสมรสกับนายสุรเทิน บุนนาค มีบุตรธิดา ดังนี้
## พลตรีกรีเมศร์ บุนนาค
## พันโทสุรธัช บุนนาค
 
=== อุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ===
* หม่อมราชวงศ์สท้านมีบุตร-ธิดากับ [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]] นามเดิม บาง ณ บางช้าง<ref>สมภพ ภิรมย์, ศาสตราจารย์ น.อ. "สาแหรกครอบครัว (Family Tree) ลำดับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เฉพาะสายที่สืบราชสมบัติ". ''พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์. 2528</ref> ได้แก่
# หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์ (ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง)
# [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร|หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์]] ต่อมาคือ [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]] พระราชชนนีใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] (สมรสกับ[[หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร]])
# พลโท นายแพทย์ [[หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์]] อดีตนายแพทย์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
# [[ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค|หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์]] ต่อมาคือ [[ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]] ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยใน[[เพลงพระราชนิพนธ์]] [[ความฝันอันสูงสุด]] [[เพลินภูพิงค์]] [[เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย]] [[แผ่นดินของเรา]] [[เตือนใจ]] [[ไร้เดือน]] [[เกาะในฝัน]] [[มาร์ชราชนาวิกโยธิน]] (สมรสกับนายสุรเทิน บุนนาค)
 
*=== บุตร-ธิดา ที่เกิดกับภรรยาอื่นๆ ได้แก่ <ref name="กรมหลวงฯ"/> ===
# หม่อมหลวงชื่น สนิทวงศ์
# หม่อมหลวงทัยเกษม สนิทวงศ์
# หม่อมหลวงกมล สนิทวงศ์
# หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์ (ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง) เกิดจาก อุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
# หม่อมหลวงสงบ (จู๊ด) สนิทวงศ์ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
 
1,179

การแก้ไข