ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

* [[ธนาคาร]]มี 7 แห่ง ได้แก่
# [[ธนาคารออมสิน]] สาขาอินทร์บุรี
# [[ธนาคารออมสิน]] สาขาเมืองอินทร์
# [[ธนาคารกรุงไทย]] สาขาอินทร์บุรี
# [[ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]] สาขาอินทร์บุรี
# [[ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]] สาขาย่อยทองเอน
# [[ธนาคารกรุงเทพ]] สาขาอินทร์บุรี
# [[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]] สาขาอินทร์บุรี
# [[ธนาคารกสิกรไทย]] สาขาอินทร์บุรี(ตลาดโลตัสอินทร์บุรี)
# [[ธนาคารอาคารสงเคราะห์]] สาขาย่อยอินทร์บุรี
 
ผู้ใช้นิรนาม