ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

||2.||บ้านหำน้อย|| || || ||(Yang Noi) || || || ||14 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||11.||หนองบอน|| || || || (Nong Bua) || ||||||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||วังหำยาว || || || ||(Wang Yao)|| || || ||12 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||12.||โพนงาม|| || || || (Phon Ngam) || |||| ||12 หมู่บ้าน
|-
||4.||เขวาไร่บ้านเจมบอลดง || || || ||(Khwao Rai)|| || || ||20 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||13.||ยางท่าแจ้ง || || || ||(Yang Tha Chaeng) || |||| ||10 หมู่บ้าน
|-
||5.||แพง|| || || || (Phaeng) || || || ||16 หมู่บ้าน|| || || || || || ||14.||แห่ใต้|| || || || (Hae Tai) || |||| ||19 หมู่บ้าน
ผู้ใช้นิรนาม