ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศรษฐกิจแบบผสม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เศรษฐกิจแบบผสม''' เป็น[[ระบบเศรษฐกิจ]]ซึ่งทั้งภาคเอกชนและรัฐชี้นำเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนลักษณะของทั้ง[[เศรษฐกิจแบบตลาด]]และ[[เศรษฐกิจที่มีการวางแผน]] เศรษฐกิจแบบผสมส่วนมากอาจอธิบายได้ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดที่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งและการจัดหาสินค้าสาธารณะของรัฐบาล เศรษฐกิจผสมบางแห่งยังมีลักษณะ[[รัฐวิสาหกิจ]]
'''เศรษฐกิจแบบผสม''' เป็นการบริหาร[[เศรษฐกิจแบบทุนนิยม]] ผสมผสานกับ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม กล่าวคือ ปล่อยให้อุปสงค์ อุปทาน เป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีส่วนกลาง(รัฐบาล) เป็นผู้คอยดูแลให้เป็นไปโดยปกติ อาจมีการแซงแทรกในบางครั้ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นิยมใช้ใน[[ประเทศกำลังพัฒนา]]
 
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}