ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทพวน"

เพิ่มขึ้น 115 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
# สุพรรณบุรี (บ้านดอนหนามแดง , บ้านไผ่เดี่ยว , รางบัว ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี)
# อุดรธานี (อำเภอบ้านผือ)
# อุตรดิตถ์ (บ้านปากฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์)
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม