ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

(โรบอต: แทนที่คำ)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระไภษัชยคุรุทั้ง 7''' เป็นกลุ่มของ[[พระพุทธเจ้า]]ตามคติของ[[มหายาน]]กลุ่มหนึ่ง มีจำนวน 7 พระองค์ เป็นที่นับถือกันมาใน[[ทิเบต]]และเ[[นปาล]] โดยพระพุทธะแต่ละองค์จะมีโลกธาตุหรือ[[พุทธเกษตร]]เป็นของตนเองเช่นเดียวกับแดนสุขาวดีของ[[พระอมิตาภะ]] ในบรรดาพระพุทธเจ้ากลุ่มนี้ [[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา]]เป็นที่นับถือมากที่สุด
 
15,884

การแก้ไข