ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

เพิ่มเติมอีกครับ
(ขอเพิ่มครับ)
(เพิ่มเติมอีกครับ)
* '''[[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิตญาโณ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดอรุณราชวราราม]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม