ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบไม้"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''ใบเดี่ยว''' (simple leaf) หมายถึงใบที่มีเพียงใบเดียวติดกับก้านที่แตกออกจาก[[กิ่ง]]หรือ[[ลำต้น]] เช่น [[มะม่วง]] [[กล้วย]] แต่ยังมีใบเดี่ยวบางชนิดที่ขอบใบเว้าเข้าไปมากทำให้ดูคล้ายใบประกอบ เช่น [[มะละกอ]] [[มันสำปะหลัง]]
 
=== ใบประกอบ ===
'''ใบประกอบ''' (compound leaves) หมายถึงใบที่มีใบย่อยตั้งแต่ 2 ใบอยู่ติดกับก้านใบ 1 ก้าน แต่ละใบของใบประกอบ เรียก [[ใบย่อย]] (leaflet หรือ pina) ก้านใบย่อย เรียก [[เพทิโอลูล]] (petiolule หรือ petiolet) ส่วนก้านใบใหญ่ที่อยู่ระหว่างช่วงก้านใบย่อย เรียก [[ราคิส]] (rachis) ใบประกอบแยกย่อยได้ 2 แบบ
 
 
* '''ใบประกอบแบบฝ่ามือหรือแบบนิ้วมือ''' (palmately compound leaves)
ใบย่อยแต่ละใบจะแยกออกจากก้านใบที่จุดรวมเดียวกัน โดยจะมีใบย่อยตั้งแต่ 2 ใบเช่น [[มะขามเทศ]] ใบย่อย 3 ใบเช่น [[ยางพารา]] [[ถั่ว]] ใบย่อย 4 ใบเช่น [[ใบนุ่น]] [[หนวดปลาหมึก]]
 
* '''ใบประกอบแบบขนนก''' (pinnately compound leaves) ใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากก้าน 2 ข้างของแกนกลาง คล้ายขนนก ถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียก แบบขนนกคี่ (odd pinnate) เช่น [[กุหลาบ]] [[อัญชัน]] [[ก้ามปู]] ถ้าสุดปลายใบมี 2 ใบ เรียกแบบขนนกคู่ (even pinnate) เช่น [[มะขาม]] [[ขี้เหล็ก]] [[แคบ้าน]] ใบประกอบแบบขนนกอาจแบ่งย่อยได้อีก คือ
ผู้ใช้นิรนาม