ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| '''43''' <br> (25) || [[ไฟล์:Somsak kiatsuranont.jpg|75px]] || นาย[[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]] || [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24|24]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|2554]]) || 2 สิงหาคม 2554<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/085/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑</ref> - <br> 9 ธันวาคม 2556 || เขต 6 ขอนแก่น <br> [[พรรคเพื่อไทย]] || bgcolor="red"|
|}-
|- style="background:#F0E68C"
| '''43''' <br> (26)- || [[ไฟล์:พรเพชร.JPG75px]] || นาย[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] || [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557|สภา] <br>] || 17 สิงหาคม 2557<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/085/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , 17 ส.ค. พ.ศ. 2557, หน้า ๑</ref> - <br>ปัจจุบัน || ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ <br> [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557]] || bgcolor="black"|
|}
'''หมายเหตุ'''