ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ย้อนการแก้ไขของ Win1677 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
(ย้อนการแก้ไขของ Win1677 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
* '''[http://สมเด็จพุฒาจารย์%20(สนิท%20ชวนปญฺโญ) สมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]]]''' ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5[[เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก]] [[เจ้าอาวาส]][[วัดไตรมิตรวิทยาราม]]
 
== อ้างอิง ==