ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[พ.ศ. 2539]] - [[กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| colspan = "2" style="background: #90ee90" align="center" |'''สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร'''
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]] - [[15 มกราคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2547]] - [[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| colspan = "2" style="background: #90ee90" align="center" |'''โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร </br> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร'''
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] - [[15 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2550]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[16 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2550]] (รักษาการ)
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] - ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
|}
4,993

การแก้ไข