ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2548]] - [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2550]] (รักษาการ) <br> [[27 มกราคม]] [[พ.ศ. 2550]] - ปัจจุบัน[[31 สิงหาคม]] [[2557]]
|-
|}
4,945

การแก้ไข